Giới thiệu

Thiết kế: Lạc

 

Nhng Ngón Tay Đan ra đi vi mong mun s là căn nhà chung, nơi mà bn có th trút b nim riêng, m lòng đ th than, tâm s vui bun và cũng nơi đây, chúng ta cùng nhau s chia, thu cm qua tng câu ch. Nh nhàng, tinh tế, sâu lng và chia s đng cm là tiêu chí hot đng ca Nhng Ngón Tay Đan.

Nhng Ngón Tay Đan có gì?

Nhng bài viết chia s vui bun, nhng cm nhn đi thường, trăn tr, ước mơ ca cuc sng s được đăng ti.

Thiết kế: Lạc
   Thiết kế: Lạc

Và t đó,

  • Nhng câu nói hay, nhng đon trích dn không th b qua s được Admin la chn đ ln lượt gii thiu trên Fanpage và Website Nhng Ngón Tay Đan
  • Nhng câu chuyn, tn văn, t s hay, có ý nghĩa s được đăng trên website Nhng Ngón Tay Đan (www.nhungngontaydan.com). Trang web là nơi đ các bn có th tìm đc nhng bài viết đã được chn lc t trong nhóm Nhng Ngón Tay Đan mà không phi mt thi gian tìm li trên Facebook.
  • Chuyên mc Tin tc/S kin s ln lượt gii thiu các tác gi ni tiếng trong và ngoài nước, review sách hay mun gii thiu đến bn đc.
Thiết kế: Lạc
   Thiết kế: Lạc

Ngoài ra,

Nhng câu chuyn, bài viết hay, nhng bài thơ ngt ngào s ln lượt được biên tp theo ch đ đ truyn đến bn đc bng mt cm xúc rt khác, nhng rung cm t trái tim khi lng nghe nhng ging đc ngt ngào, sâu lng qua nhng chiếc Radio đy tâm huyết ca Kênh Youtube Nhng Ngón Tay Đan. Và đương nhiên, chúng ta có th va lng nghe Radio va dõi theo tng câu ch trên website.

Thiết kế: Lạc
   Thiết kế: Lạc

Hãy đến vi Nhng Ngón Tay Đan chúng tôi, tri lòng cm xúc qua tng câu ch và lng nghe nhng Radio đy xúc cm t nhng thành viên trong nhóm.